Kamil Czajkowski

Psycholog, Coach ICF, Trener, Doradca, Menedżer MBA
Zapraszam

Formy współpracy

COACHING

Coaching jest procesem wspierania ludzi i zespołów w osiąganiu zamierzonych celów, skutecznym wykonywaniu zadań, budowaniu relacji, wydobywaniu mocnych stron, pokonywaniu barier i ograniczeń, bardziej efektywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i osobistym. Jest to partnerska relacja, w której w oparciu o profesjonalne certyfikowane szkolenie coacha ICF oraz osobiste doświadczenie lidera, menedżera, naukową wiedzę z zakresu psychologii i filozofii pracujemy wspólnie nad takimi przestrzeniami jak:

 • funkcjonowanie zawodowe, procesy biznesowe, zarządzanie organizacją, przywództwo i motywacja (Executive/Busieness Coaching)
 • życie osobiste, osiąganie zamierzonych celów życiowych, relacje międzyludzkie, wychowanie dzieci, zdrowie, zainteresowania  (Life Coaching)
 • dobrostan psychiczny,  samopoczucie, równowaga w życiu psychicznym, fizycznym oraz duchowym, poczucie szczęścia (Wellbeing Coaching
Istnieje możliwość zarówno pracy zdalnej jak i spotkań osobistych.

DORADZTWO

Jako doświadczony menedżer w branży hotelarskiej, wieloletni lider zespołu, psycholog, wykładowca akademicki w zakresie zachowań konsumenckich, procesów sprzedażowych i marketingowych, przywództwa i motywacji mogę podzielić się swoją wiedzą w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Może to być konsultacja, sesja mentorska, audyt, współpraca przy tworzeniu strategii i rozwiązań, pomoc w rekrutacji i wdrożeniu zespołu. Doradztwo może obejmować takie przestrzenie jak:

 • zarządzanie operacyjne obiektem hotelowym,
 • przygotowanie inwestycji hotelowej,
 • stworzenie i sprzedaż oferty turystycznej,
 • zarządzanie zespołem, budowanie programów motywacyjnych, rozwój kadry pracowniczej,
 • zarządzanie zmianą, kryzysem, przekształceniem, transformacją

SZKOLENIA

Zakres, tematykę, a także formę szkoleń i warsztatów dostosowuję do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Składają się zawsze z elementów teorii opartej na aktualnej wiedzy naukowej oraz praktycznych ich implikacji. Staram się, aby jak najwięcej było w nich elementów warsztatowych, angażujących uczestników, nawet jeśli prowadzone są w formie zdalnej. Mogą one dotyczyć takich przestrzeni jak:

 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie strategiczne,
 • psychologia sprzedaży,
 • budowanie zespołu pracowników,
 • przywództwo i motywacja,
 • psychologia obsługi klienta,
 • zarządzanie oczekiwaniami klientów,
 • zarządzanie emocjami w pracy,
 • skuteczne mediacje oraz
  rozwiązywanie konfliktów,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • kultura organizacji,
 • skuteczna komunikacja,
 • zarządzanie zmianą,
 • nabywanie umiejętności miękkich,
 • protokół i etykieta w biznesie,
O mnie

Kamil Czajkowski

Moją największą pasją są ludzie. To oni tworzą nasze życie osobiste, nasze firmy i są ich najcenniejszymi zasobami. Jestem szczęśliwym człowiekiem, mężem, ojcem, muzykiem, psychologiem ze specjalizacją kliniczną, a także doświadczonym menedżerem z dyplomem MBA, hotelarzem, wykładowcą akademickim, oraz certyfikowanym coachem.  Jestem przekonany, że osiągnięcie sukcesu w życiu prywatnym czy biznesie zależy w głównej mierze od tego, jak udane relacje zbudujemy z naszymi pracownikami, kontrahentami, klientami, rodzinami i przyjaciółmi. Ten sukces będzie się wyrażał nie tylko we wskaźnikach ekonomicznych, ale przede wszystkim w poczuciu spełnienia, satysfakcji i szczęścia.

VIDEO BLOG

PSYCHOLOGIA BIZNESU
JAK ROCK'N'ROLL

Kontakt

Kamil Czajkowski Doradztwo i Szkolenia

ul. Szkolna 5B lok. 1, 87-162 Lubicz Dolny

NIP 8792448541 

telefon: 664 572 509
email: psycholog@kamilczajkowski.eu 

Social Media